Επιστημονικές μελέτες από Δρ. Λουκά Χ. Μαργαρίτη: Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας, Ραδιοβιολογίας & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιευμένες στο EMF-Portal.