ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ 14/05/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ
ΓΙΑ THN ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G

Η προγραμματισθείσα για αύριο Παρασκευή 05/03/2021 εκδίκαση της προσφυγής μας (5G) στο ΣτΕ αναβάλλεται για την πρώτη Παρασκευή του μηνός Μαίου 14/05/2021. Λόγω της εφαρμογής των προσφάτων αυστηρότερων μέτρων μετακίνησης, η εκδίκαση θα μπορούσε να γίνει μόνο στην περίπτωση που και τα δύο αντίδικα μέρη θα συμφωνούσαν να μην γίνουν αγορεύσεις από τους δικηγόρους κάτι το οποίο δεν βρήκε σύμφωνη καμία πλευρά.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παραμένει σε εκκρεμότητα (δεν έχει κριθεί ακόμα από τους αρμόδιους δικαστές) και προς το παρόν δεν υφίσταται λόγος να γίνει επειδή οι εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε αιτήσεις εγκαταστάσεων ανάπτυξης του 5G, πιθανόν μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από το ΣτΕ και βγει η απόφαση.

Η προσφυγή μας κατά της διοικητικής πράξης του διαγωνισμού για το νέο ασύρματο δίκτυο 5G, οι παραθέσεις επιχειρημάτων από τις ενδιαφερόμενες πλευρές όπως και η απόφαση που θα εκδώσει το ΣτΕ, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα όπως και στο πολιτικό πεδίο.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι τον δίκαιο αγώνα μας για ένα ασφαλές τεχνολογικά μέλλον για τα παιδιά μας και τον πλανήτη μας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.

stop 5g greece