Υπάρχουν περισσότερες από 1.000 επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητους ερευνητές από όλο τον κόσμο σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Εδώ παρουσιάζουμε κάποιες από τις πιο πρόσφατες.

Effects On Fetal And Newborn Development

 1. Mother’s Exposure to Electromagnetic Fields Before and During Pregnancy is Associated with Risk of Speech Problems in Offspring. Zarei, S., et al. Journal of Biomedical Physics and Engineering 9(1):61-68 (2019).

 2. Prenatal Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Field and Its Impact on Fetal Growth. Ren, Y., et al. Environmental Health (2019).

 3. The Effects of Radio Frequency Radiation on Mice Fetus Weight, Length and Tissues. Alimohammadi, I., et al. Data in Brief 19:2189-2194 (2018).

 4. Effects of Prenatal Exposure to WiFi Signal (2.45 GHz) on Postnatal Development and Behavior in Rat: Influence of Maternal Restraint. Othman, H., et al. Behavioral Brain Research 326: 291-301 (2017).

 5. Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A prospective Cohort Study. Li, De-Kun, et al. Scientific Reports (2017).

 6. Postnatal Development and Behavior Effects of In-Utero Exposure of Rats to Radiofrequency Waves Emitted From Conventional WiFi Devices. Othman, H., et al. Environmental Toxicology and Pharmacology 52:239-247 (2017).

 7.  Lasting Hepatotoxic Effects of Prenatal Mobile Phone Exposure. Yilmaz, A., et al. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 30(11): 1355-1359 (2017).

 8. Multiple Assessment Methods of Prenatal Exposure to Radio Frequency Radiation from Telecommunication in the Mothers and Children’s Environmental Health (MOCEH) Study. Choi, Ha, et al. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29(6):959-972 (2016).

 9. The Use of Signal-Transduction and Metabolic Pathways to Predict Human Disease Targets from Electric and Magnetic Fields Using in vitro Data in Human Cell Lines. Parham, Portier, et al. Frontiers in Public Health (2016). 

 10. A Review on Electromagnetic Fields (EMFs) and the Reproductive System. Asghari, Khaki, et al. Electronic Physician 8(7):2655-2662 (2016).

 11. Genotoxicity Induced by Foetal and Infant Exposure to Magnetic Fields and Modulation of Ionising Radiation Effects. Udroiu, Antoccia, et al. PLoS One (2015).

 12. Oxidative Stress of Brain and Liver is Increased by Wi-Fi (2.45 GHz) Exposure of Rats During Pregnancy and the Development of Newborns. Çelik, Ömer, et al. Journal of Chemical Neuroanatomy 75(B):134-139 (2015).

 13. Neurodegenerative Changes and Apoptosis Induced by Intrauterine and Extrauterine Exposure of Radiofrequency Radiation. Güler, Göknur, et al. Journal of Chemical Neuroanatomy 75(B):128-133 (2015).

 14. Maternal Exposure to a Continuous 900-MHz Electromagnetic Field Provokes Neuronal Loss and Pathological Changes in Cerebellum of 32-Day-Old Female Rat Offspring. Odaci, Ersan, et al. Journal of Chemical Neuroanatomy 75(B):105-110 (2015).

 15. Different Periods of Intrauterine Exposure to Electromagnetic Field: Influence on Female Rats’ Fertility, Prenatal and Postnatal Development. Alchalabi, Aklilu, et al.  Asian Pacific Journal of Reproduction 5(1):14-23 (2015).

 16. Use of Mobile Phone During Pregnancy and the Risk of Spontaneous Abortion. Mahmoudabadi, Ziaei, et al. Journal of Environmental Health Science and Engineering  13:34 (2015).

 17. Oxidative Mechanisms of Biological Activity of Low-Intensity Radiofrequency Radiation. Yakymenko, et al.  Electromagnetic Biology and Medicine 34(3):1-16 (2015).

 18. Effects of Prenatal 900 MHz Electromagnetic Field Exposures on the Histology of Rat Kidney. Ulubay, et al. International Journal of Radiation Biology 91(1):35-41 (2015).

 19. The Effect of Exposure of Rats During Prenatal Period to Radiation Spreading from Mobile Phones on Renal Development. Bedir, et al. Renal Failure 37(2):305-9 (2014).

 20. Dosimetric Study of Fetal Exposure to Uniform Magnetic Fields at 50 Hz. Liorni, et al. Bioelectromagnetics  35(8):580-97 (2014).

 21. Influence of Pregnancy Stage and Fetus Position on the Whole-Body and Local Exposure of the Fetus to RF-EMF. Varsier, et al. Physics in Medicine and Biology 59(17):4913-26 (2014).

 22. Autism-Relevant Social Abnormalities in Mice Exposed Perinatally to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields. Alsaeed, et al. International Journal of Developmental Neuroscience 37:58-6 (2014).

 23. Pyramidal Cell Loss in the Cornu Ammonis of 32-day-old Female Rats Following Exposure to a 900 Megahertz Electromagnetic Field During Prenatal Days 13–21. Bas, et al. NeuroQuantology Volume 11, Issue 4: 591-599 (2013).

 24. The Effects of 900 Megahertz Electromagnetic Field Applied in the Prenatal Period on Spinal Cord Morphology and Motor Behavior in Female Rat Pups. Odaci, et al. NeuroQuantology Volume 11, Issue 4: 573-581 (2013).

 25. Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 MHz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice. Aldad, Gan, et al. Scientific Reports 2(312) (2013).

 26. Cranial and Postcranial Skeletal Variations Induced in Mouse Embryos by Mobile Phone Radiation. Fragopoulou, Koussoulakos, et al. Pathophysiology 17(3):169-77 (2010).

 27. Dysbindin Modulates Prefrontal Cortical Glutamatergic Circuits and Working Memory Function in Mice. Jentsch, et al Neuropsychopharmacology 34, 2601–8 (2009).

 28. Stress Signalling Pathways that Impair Prefrontal Cortex Structure and Function. Arnsten, A. F. National Review of Neuroscience 10, 410–22 (2009).

 29. Maternal Occupational Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and the Risk of Brain Cancer in the Offspring. Li, Mclaughlin, et al. Cancer Causes & Control 20(6):945-55 (2009).

 30. Reproductive and Developmental Effects of EMF in Vertebrate Animal Models. Pourlis, A.F. Pathophysiology 16(2-3):179-89 (2009).

 31. Prenatal and Postnatal Exposure to Cell Phone Use and Behavioral Problems in Children. Divan, Kheifets, et al. Epidemiology19(4):523-29 (2008).

 32. Effects of Prenatal Exposure to a 900 MHz Electromagnetic Field on the Dentate Gyrus of Rats: A Stereological and Histopathological Study. Odaci, et al. Brain Research 1238: 224–229 (2008).

 33. Exposure to Cell Phone Radiation Up-Regulates Apoptosis Genes in Primary Cultures of Neurons and Astrocytes. Zhao, et al. Science Digest 412: 34–38 (2007).

 34. Cell Death Induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz Mobile Telephony Radiation. Panagopoulos, et al. Mutation Research626, 69–78 (2006).

 35. Ultra High Frequency-Electromagnetic Field Irradiation During Pregnancy Leads to an Increase in Erythrocytes Micronuclei Incidence in Rat Offspring. Ferreira, Knakievicz, et al. Life Sciences 80(1):43-50 (2006).

 36. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Biederman, J. & Faraone, S. V. Lancet 366, 237–248 (2005).

 37. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: An Overview of the Etiology and a Review of the Literature Relating to the Correlates and Lifecourse Outcomes for Men and Women. Brassett-Harknett, A. & Butler, N. Clinical Psychology Review 27,188–210 (2005).

Effects On Young Children

 1. Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics: How Wireless Technologies May Affect Childhood Development. Sage, C. & Burgio, E. Child Development (2017). 

 2. Prospective Cohort Analysis of Cellphone Use and Emotional and Behavioural Difficulties in Children. Sudan, M, et al. Journal of Epidemiology and Community Health (2016). 

 3. Why Children Absorb More Microwave Radiation than Adults: The Consequences. Morgan, Kesari, et al. Journal of Microscopy and Ultrastructure 2(4):196-204 (2014).

 4. Epidemiological Characteristics of Mobile Phone Ownership and Use in Korean Children and Adolescents. Byun, Yoon-Hwan, et al. Environmental Health and Toxicology 28 (2013).

 5. A Prospective Study of In-Utero Exposure to Magnetic Fields and the Risk of Childhood Obesity. Li, De-Kun, et al. Scientific Reports 2.540 (2012).

 6. Exposure to Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and the Risk of Childhood Cancer: Update of the Epidemiological evidence. Schüz and Joachim. Progress in Biophysics and Molecular Biology 107(3):339-42 (2011).

 7. Cell Phone Use and Behavioural Problems in Young Children. Divan, Kheifets, et al. Journal of Epidemiol Community Health 66(6):524-9 (2010).

 8. Mobile Phones, Radiofrequency Fields, and Health Effects in Children-Epidemiological Studies. Feychting, Maria. Progress in Biophysics and Molecular Biology 107(3):343-348 (2010).

 9. Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Fields and Behavioral Problems in Bavarian Children and Adolescents. Thomas, Silke, et al. European Journal of Epidemiology 25(2):135-41 (2009).

 10. The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields. Repacholi, et al. Deventer. Journal of Pediatrics 116(2):303-313 (2005).

Brain Tumors

 1. Simulation of The Incidence of Malignant Brain Tumors in Birth Cohorts That Started Using Mobile Phones When They First Became Popular in Japan. Sato, Y., Kojimahara, N., and Yamaguchi, N. Bioelectromagnetics 40(3): 143-149 (2019).

 2. ​Report of Final Results Regarding Brain and Heart Tumors in Sprague-Dawley Rats Exposed From Prenatal Life Unitl Natural Death to Mobile Phone Radiofrequency Field Representative of a 1.8 GHz GSM Base Station Environmental Emission. Falcioni, L, et al. Environmental Research (2018).

 3. Exposure to Cell Phone Radiofrequency Changes Corticotrophin Hormone Levels and Histology of The Brain and Adrenal Glands in Male Wistar Rat. Shahabi, S., et al. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 21:1269-1274 (2018).

 4. Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995-2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. Philips, A., et al. Journal of Environmental and Public Health (2018).

 5. The 2100 MHz Radiofrequency Radiation of a 3G-Mobile Phone and the DNA Oxidative Damage in Brain. Sahin, Ozgur, et al. Journal of Chemical Neuroanatomy 75(B):94-98 (2016).

 6. Mobile Phone and Cordless Phone Use and the Risk for Glioma – Analysis of Pooled Case- Control Studies in Sweden 1997-2003 and 2007-2009. Hardell and Carlberg. PathoPhysiology 22(1):1-13 (2015).

 7. Mobile Phone Radiation Causes Brain Tumors and Should Be Classified as a Probable Human Carcinogen. Morgan, Miller, et al. International Journal of Oncology 46:1865-1871 (2015).

 8. Mobile Phone Use and Brain Tumours in the CERENAT Case-Control Study. Coureau, Bouvier, et al. Occupational & Environmental Medicine 71(7):514-22 (2014).

 9. Use of Mobile Phones and Cordless Phones is Associated with Increased Risk for Glioma and Acoustic Neuroma. Hardell, Carberg, et al. PathoPhysiology 20(2):85-110 (2013).

 10. Mobile Phones and Head Tumours: A Critical Analysis of Case-Control Epidemiological Studies. Levis, Minicuci, et al. Open Environmental Sciences 6(1):1-12 (2012).

 11. On the Association Between Glioma, Wireless Phones, Heredity and Ionising Radiation. Carlberg and Hardell. PathoPhysiology19(4):243-252 (2012).

 12. Mobile Phones and Head Tumours. The Discrepancies in Cause-Effect Relationships in the Epidemiological Studies – How Do They Arise? Levis, Minicuci, et al. Environmental Health 10:59 (2011).

 13. Indications of Possible Brain Tumour Risk in Mobile-Phone Studies: Should We Be Concerned? Cardis and Sadetzki. Occupational & Environmental Medicine 68:169-171 (2011).

 14. Estimating the Risk of Brain Tumors from Cell Phone Use: Published Case-Control Studies. Morgan, LL. Pathophysiology 16(2-3):137-147 (2009).

 15. Cell Phones and Brain Tumors: A Review Including the Long-Term Epidemiologic Data. Khurana, Teo, et al. Surgical Neurology72(3):205-14 (2009).

 16. Epidemiological Evidence for an Association Between Use of Wireless Phones and Tumor Diseases. Hardell, Carlberg, et al. PathoPhysiology 16(2-3):113-122 (2009).

 17. Histopathological Examinations of Rat Brains After Long-Term Exposure to GSM Mobile Phone Radiation. Grafström, Gustav, et al. Brain Research Bulletin 77(5):257-63 (2008).

 18. Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma. Lonn, Ahlbom, et al. Epidemiology 15(6):653-659 (2004).

Parotid Gland Tumors

 1. Influence of Handheld Mobiles on Parotid: A Cohort Study. Ranjitha, G., et al. Journal of Indian Academy of Oral Medicine & Radiology 29:254-258 (2017).

 2. Does Cell Phone Use Increase the Chances of Parotid Gland Tumor Development? A Systematic Review and Meta-Analysis. De Siqueira, de Souza, et al. Journal of Oral Pathology and Medicine 45(11) (2016). 

 3. Pooled Analysis of Case-Control Studies on Acoustic Neuroma Diagnosed 1997-2003 and 2007- 2009 and Use of Mobile and Cordless Phones. Hardell, Carlberg, et al. International Journal of Oncology 43(4):1036-144 (2015).

 4. Using the Hill Viewpoints from 1965 for Evaluating Strengths of Evidence of the Risk for Brain Tumors Associated with use of Mobile and Cordless Phones. Hardell and Carlberg. Reviews on Environmental Health 28(2-3):97-106 (2013).

 5. Case-Control study of the Use of Mobile and Cordless Phones and the Risk for Malignant Melanoma in the Head and Neck Region. Hardell, Carlberg, et al. Pathophysiology 18(4):325-333 (2011).

 6. Correlation Between Cellular Phone Use and Epithelial Parotid Gland Malignancies. Duan, Zhang, et al. Clinical Paper Head and Oncology 40(9):966-7 (2011).

 7. Mobile Phones Use and Risk of Tumors: A Meta-Analysis. Mynf, Ju, et al. Journal of Clinical Oncology 27(33):5565-72 (2009).

 8. Mobile Phone, Cordless Phones and the Risk for Brain Tumours. Hardell and Carlberg. International Journal of Oncology 35(1):5-17 (2009).

 9. Public Health Implications of Wireless Technologies. Sage and Carpenter. PathoPhysiology 16(2-3):233-46 (2009).

 10. Epidemiological Evidence for an Association Between use of Wireless Phones and Tumor Diseases. Hardell, Carlberg, et al. PathoPhysiology 16(2-3):113-122 (2009).

 11. Cell Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors – A Nationwide Case- Control Study. Sadetzki, Chetrit, et al. American Journal of Epidemiology 167(4):457-467 (2008).

Other Malignancies

 1. The Carcinogenic Potential of Non-Ionizing Radiations: The Cases of S-50 Hz MF and 1.8 GHz GSM Radiofrequency Radiation. Soffritti, M. and Giuliani, L. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (2019).

 2. Tumor Promotion by Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields Below Exposure Limits for Humans. Lerchl, Klose, et al. Biochemical and Biophysical Research Communications 459(4):585-590 (2015).

 3. Swedish Review Strengthen Grounds for Concluding that Radiation from Cellular and Cordless Phones is a Probable Human Carcinogen. Davis, Kesari, et al. Pathophysiology 20(2):123-129 (2013).

 4. Multifocal Breast Cancer in Young Women with Prolonged Contact Between Their Breasts and Their Cellular Phones. West, Kapoor, et al. Case Reports in Medicine (2013).

 5. Epidemiological Evidence for an Association Between Use of Wireless Phones and Tumor Diseases. Hardell, Carlberg, et al. PathoPhysiology 16(2-3):113-122 (2009).

 6. Study on Potential Effects of “902 MHz GSM-type Wireless Communication Signals” on DMBA-Induced Mammary Tumours in Sprague-Dawley Rats. Hruby, Neubauer, et al. Mutation Research 649(1-2):34-44 (2008).

Effects On DNA

 1. Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Markova, Malmgren, et al. Environmental Health Perspectives 118(3):394-399 (2010).

 2. Radiofrequency Radiation and Gene/Protein Expression: A Review. McNamee and Chauhan. Radiation Research 172(3):265-287 (2009).

 3. Evaluation of HSP70 Expression and DNA Damage in Cells of a Human Trophoblast Cell Line Exposed to 1.8GHz Amplitude-Modulated Radiofrequency Fields. Valbonesi, Franzellotto, et al. Radiation Research 169(3):270-279 (2008).

 4. Gene and Protein Expression Following Exposure to Radiofrequency Fields from Mobile Phones. Vanderstraeten and Verschaeve. Environmental Health Perspectives 116(9):1131-5 (2008).

 5. Nonthermal Effects of RadioFrequency-Field Exposure on Calcium Dynamics in Stem Cell- derived Neuronal Cells: Elucidation of Calcium Pathways. Rao, Titushkin, et al. Radiation Research 169(3):319-329 (2008).

 6. Gene Expression Changes in the Skin of Rats Induced by Prolonged 35 GHz Millimeter-Wave Exposure. Millenbaugh, Roth, et al. Radiation Research 169(3):288-300 (2008).

 7. DNA Damage in Molt-4 T-lymphoblastoid Cells Exposed to Cellular Telephone Radiofrequency Fields in Vitro. Philips, Ivaschuk, et al. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 45(1):103-110 (1998).

Neurological/Cognitive Effects

 1. Early-Life Exposure to Pulsed LTE Radiofrequency Fields Causes Persistent Changes in Activity and Behavior in C57BL/6 J Mice. Broom, K., et al. Bio Electro Magnetics 40(7):498-511 (2019).

 2. Are Rises in Electro-Magnetic Field in The Human Environment, Interacting with Multiple Environmental Pollutions, The Tripping Point for Increases in Neurological Deaths in the Western World? Pritchard, C., Silk, A. and Hansen, L. Medical Hypotheses 127: 76-83 (2019).

 3. Effect of 1800-2100 MHz Electromagnetic Radiation on Learning-Memory and Hippocampal Morphology in Swiss Albino Mice. Kishore, G., Venkatashu, K., and Sridevi, N. Jorunal of Clincal and Diagnostic Research 12(2): 14-17 (2019).

 4. Monitoring of BALB/C Strain Mice Health, Investigation of Behavior, Hematological Parameters Under the Effect of an Electromagnetic Field. Zymantiene, J., et al. Medycyna Weterynarjna 75(03): 158-163 (2019).

 5. 2.45 GHz Microwave Radiation Impairs Learning, Memory, and Hippocampal Synaptic Plasticity in The Rat. Karimi, N., et al. Toxicology and Industrial Health 34(12): 873-883 (2018).

 6. Mobile Phone Distance From Head and Temperature Changes of Radio Frequency Waves on Brain Tissue. Forouharmajd, F., Ebrahimi, H. and Pourabdian, S. International Journal of Preventative Medicine (2018).

 7. A Prospective Cohort Study of Adolescents’ Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication. Foerster, M., et al. Environmental Health Perspectives 126(7) (2018). 

 8. Electromagnetic Radiation 2450 MHz Exposure Causes Cognition Deficit with Mitochondrial Dysfunction and Activation of Intrinsic Pathway of Apoptosis in Rats. Gupta, S.K., Mesharam, M.K., and Krishnamurthy, S. Journal of Biosciences 43(2) 263-276 (2018). 

 9. The Effect of Wi-Fi Electromagnetic Waves in Unimodal and Multimodal Object Recognition Tasks in Male Rats.  Hassanshahi, A., et al. Neurological Sciences 38(6):1069-1076 (2017). 

 10. Effects of Short and Long Term Electromagnetic Fields Exposure on the Human Hippocampus. Deniz, O.G., et al. Journal of Microscopy and Ultrastructure 5(4):191-197 (2017). 

 11. Effects of Long Term Exposure of 900-1800 MHz Radiation Emitted from 2G Mobile Phone on Mice Hippocampus – A Histomorphometric Study. Mugunthan, Shanmugasamy, et al. Journal of Clinical and Diagnostic Research 10(8):AF01-6 (2016).

 12. Effect of Mobile Phone Radiation on Pentylenetetrazole-Induced Seizure Threshold in Mice. Kouchaki, Motaghedifard, et al. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 19(7):800-3 (2016).

 13. Effects of 3 Hz and 60Hz Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Anxiety-Like Behaviors, Memory Retention of Passive Avoidance and ElectroPhysiological Properties of Male Rats. Rostami, Shahani, et al. J Lasers Medical Science 7(2):120-125 (2016).

 14. Short-Term Memory in Mice is Affected by Mobile Phone Radiation. Ntzouni, Stamatakis, et al. PathoPhysiology 18(3):193-199 (2011).

 15. Use of Mobile Phones and Changes in Cognitive Function in Adolescents. Thomas, Benke, et al. Occupational Environmental Medicine 67(12):861-866 (2010).

 16. Increased Blood-Brain Barrier Permeability in Mammalian Brain 7 Days After Exposure to the Radiation from a GSM-900 Mobile Phone. Nittby, Brun, et al. PathoPhysiology 16(2-3):103-112 (2009).

 17. Effects of GSM 1800 MHz on Dendritic Development of Cultured Hippocampal Neurons. Ning, Xu, et al. Acta Pharmacol Sin28(12):1873-1880 (2007).

 18. Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation. Lai, Henry. Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems1:27-80 (1994).

Effects On Male Fertility

 1. Long-Term Exposure to 4G Smartphone Radiofrequency Electromagnetic Radiation Diminished Male Reproductive Portential by Directly Disrupting Spck3-MMP2-BTB Axis in the Testes of Adult Rats. Yu, G., et al. Science of The Total Environment 698 (2020).

 2. Radiations and Male Fertility. Kesari, K., Agarwal, A. and Henkel, R. Reproductive Biology and Endocrinology 16(118) (2018).

 3. The Effect of 2.45 GHz Non-Ionizing Radiation on the Structure and Ultrastructure of The Testis in Juvenile Rats. Histology and Histopathology(2018).

 4. Modulatory Effect of 900 MHz Radiation on Biochemical and Reproductive Parameters in Rats. Narayana, SN., et al. Bratislava Medical Journal119(9):581-587 (2018).

 5. Aloe Arborescens Juice Prevents EMF-Induced Oxidative Stress and Thus Protects from Pathophysiology in the Male Reproductive System In Vitro. Solek, P., Majchrowics, L., and Koziorowski, M. Environmental Research 166:141-149 (2018).

 6. Radiofrequency Radiation (900 MHz)-Induced DNA Damage and Cell Cycle Arrest in Testicular Germ Cells in Swiss Albino Mice. Pandey, N., et al. Toxicology and Industrial Health 33(4) 373-384 (2017).

 7. The Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Sperm Function. Houston, Nixon, et al. Reproduction (2016)

 8. Male Fertility and its Association with Occupational and Mobile Phone Tower Hazards: An Analytical Study. Al-Quzwini, Al-Taee, et al. Middle East Fertility Society Journal (2016).

 9. Sperm DNA Damage – The Effect of Stress and Everyday Life Factors. Radwan, M, et al. International Journal of Impotence Research 28, 148-154 (2016). 

 10. Electromagnetic Radiation at 900 MHz Induces Sperm Apoptosis through bcl-2, bax and caspase-3 Signaling Pathways in Rats. Liu, Si, et al. Journal of Reproductive Health 12:65 (2015).

 11. Habits of Cell Phone usage and Sperm Quality – Does It Warrant Attention? Zilverlight, Wiener-Megnazi, et al. Reproductive BioMedicine Online 31(3):421-426 (2015).

 12. Extremely Low frequency Magnetic Fields Induce Spermatogenic Germ Cell Apoptosis: Possible Mechanism. Lee, Park, et al. BioMed Research International (2014).

 13. In Vitro Effect of Cell Phone Radiation on Motility, DNA Fragmentation and Clusterin Gene Expression in Human Sperm. Zalata, El-Samanoudy, et al. International Journal of Fertility and Sterility 9(1):129-136 (2014).

 14. Effect of Electromagnetic Field Exposure on the Reproductive System. Gye and Park. Journal of Clinical and Experimental Reproductive Medicine 39(1):1-19 (2012).

 15. Effects of the Exposure of Mobile Phones on Male Reproduction: A Review of the Literature. Vignera, Condorelli, et al. Journal of Andrology 33(3):350-356 (2012).

 16. Use of Laptop Computers Connected to Internet Through Wi-Fi Decreases Human Sperm Motility and Increases Sperm DNA Fragmentation. Avendano, C., et al. Fertility and Sterility 97(1):39045 (2012).

 17. Exposure to Magnetic fields and the Risk of Poor Sperm Quality. Li, Yan, et al. Journal of Reproductive Toxicology 29(1):86-92 (2010).

 18. Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro. Luliis, Newey, et al. PLoS ONE 4(7) (2009).

 19. Radio Frequency Electromagnetic Radiation (Rf-EMR) from GSM Mobile Phones Induces Oxidative Stress and Reduces Sperm Motility in Rats. Mailankot, Kunnath, et al. Clinical Science 64(6):561-5 (2009).

 20. Cell Phones: Modern Man’s Nemesis? Makker, Varghese, et al. Reproductive BioMedicine Online 18(1):148-157 (2008).

 21. Indicative SAR Levels Due to an Active Mobile Phone in a Front Trouser Pocket in Proximity to Common Metallic Objects. Whittow, Panagamuwa, et al. Propagation Conference 149-152 (2008).

 22. Cell Phones and Male Infertility: Dissecting the Relationship. Deepinder, Makker, et al. Reproductive BioMedicine Online 15(3):266-270 (2007).

 23. Evaluation of the Effect of Using Mobile Phones on Male Fertility. Wdowiak, Wiktor, et al. Annals of Agricultural and Medicine14(1):169-172 (2007).

 24. Effect of Cell Phone Usage on Semen Analysis in Men Attending Infertility Clinic: An Observational Study. Agarwal, Deepinder, et al. American Society for Reproductive Medicine 89(1):124-8 (2008). 

Electromagnetic Sensitivity

 1. Becoming Electro-Hypersensitive: A Replication Study. Dieudonne, M. Bioelectromagnetic 40: 188-200 (2019).

 2. Functional Brain MRI in Patients Complaining of Electrohypersensitivity After Long Term Exposure to Electromagnectic Fields. Heuser, G. & Heuser, S. Reviews on Environmental Health 32(3):291-299 (2016).

 3. Hot Nano Spots” as an Interpretation of So-Called Non-Thermal Biological Mobile Phone Effects. Pfutzner, Helmut. Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 8(3):62-69 (2016).

 4. Analysis of the Genotoxic Effects of Mobile Phone Radiation Using Buccal Micronucleus Assay: A Comparative Evaluation. Banerjee, Singh, et al. Journal of Clinical and Diagnostic Research 10 (3):ZC82-ZC85 (2016).

 5. Tinnitus and Cell Phones: The Role of Electromagnetic Radiofrequency Radiation. Medeiros and Sanchez. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 82(1):97-104 (2016).

 6. Microwave Frequency Electromagnetic Fields (EMFs) Produce Widespread Neuropsychiatric Effects Including Depression. Pall, Martin L. Journal of Chemical Neuroanatomy (2015).

 7. Subjective Symptoms Related to GSM Radiation from Mobile Phone Base Stations: a Cross- Sectional Study. Gomez-Perretta, Navarro, et al. BMJ Open 3.12 (2013).

 8. Green Communication- A Stipulation to Reduce Electromagnetic Hypersensitivity from Cellular Phones. Kumar, Khan, et al. Procedia Technology 4:682-686 (2012).

 9. Electromagnetic Hypersensitivity: Fact or Fiction? Genius and Lipp. Science of the Total Environment 414(1):103-112 (2012).

 10. Radiofrequency (RF) Sickness in the Lilienfeld Study: An Effect of Modulated Microwaves? Liakouris, A. Archives of Environmental Health 236-238 (2010). 

 11. Neurobehavioral Effects Among Inhabitants Around Mobile Phone Base Stations. Abdel-Rassoul, El-Fateh, et al. NeuroToxicology28(2):434-440 (2007).

 12. Electrohypersensitivity: Sate-Of-The-Art of A Functional Impairment. Johansson, O. Electromagnetic Biology and Medicine 25(4): 245-258 (2006).

 13. Electromagnetic Hypersensitivity: Biological Effects of Dirty Electricity With Emphasis on Diabetes and Multiple Sclerosis. Havas, M. Electromagnetic Biology and Medicine 25(4): 259-268 (2006).

 14. Establishing the Health Risks of Exposure to Radiofrequency Fields Requires Multidisciplinary Research. Hietanen, Maila. Scandinavian Journal of Work, the Environment, and Health 32(3):169-170 (2006).

 15. Hypersensitivity of Human Subjects to Environmental Electric and Magnetic Field Exposure: A Review of the Literature. Levallois, Patrick. Environmental Health Perspectives 110(4):613-8 (2002).

 16. Electric Hypersensitivity and Neurophysical Effects of Cellular Phones – Facts or Needless Anxiety? Harma, Mikko Ilmari. Scandinavian Journal of Work, the Environment and Health 26(2):85-86 (2000). 

Effects On Implanted Medical Devices

 1. Ad Hoc Electromagnetic Compatibility Testing of Non-Implantable Medical Devices and Radio Frequency Identification. Seidman and Guag. Biomedical Engineering OnLine 12:71 (2013).

 2. Electromagnetic Interference of Pacemakers. Lakshmanadoss, Chinnachamy, et al. Interchopen 229-252 (2011).

 3. Interference Between Mobile Phones and Pacemakers: A Look Inside. Censi, Calcagnini, et al. Annali dell’Istituto superiore di sanità 43(3):254-259 (2007).

 4. Electromagnetic Interference on Pacemakers. Erdogan, Okan. Indian Pacing and Electrophysiology Journal 2(3):74-78 (2002).

 5. Electromagnetic Interference in Patients with Implanted Cardioverter-Defibrillators and Implantable Loop Recorders. Sousa, Klein, et al. Indian Pacing and Electrophysiology Journal 2(3):79-84 (2002).

 6. Radiofrequency Interference with Medical Devices. A Technical Information Statement. IEEE Committee on Man and Radiation, Institute of Electrical and Electronics Engineers 17(3):111-4 (1998).

 7. Cellular Telephones and Pacemakers: Urgent Call or Wrong Number? Ellenbogen and Wood. Journal of the American College of Cardiology 27(6):1478-9 (1996).

5G Effects

 1. Model of Steady-state Temperature Rise in Multilayer Tissues Due to Narrow-beam Millimeter-wave Radiofrequency Field Exposure. Gajda, G., et al. Health Physics 117(3):254-266 (2019).

 2. Untargeted Metabolomics Unveil Alterations of Biomembranes Permeability in HumanHaCaT Keratinocytes Upon 60 HGz Millimeter-Wave Exposure. Pogam, Pierre., et al. Scientific Reports 9(9343) (2019).

 3. Ocular Response to Millimeter Wave Exposure Under Different Levels of Humidity. Kojima, M., et al. Journal of Infrared Milli Terahz Waves 40: 574–584 (2019).

 4. Millimeter Wave Radiation Activates Leech Nociceptors via TRPV1-Like Receptor Sensitization. Romanenko, S., et al. Biophysical Journal 116(12): 2331-2345 (2019).

 5. Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose. Neufeld, E., and Kuster, N. Health Physics Society (2018).

 6. Towards 5G Communication Systems: Are There Health Implications? Ciaula, AD. International Journal of Hygiene and Environmental Health 367-375 (2018). 

 7. 5G Wireless Telecommunications Expansion: Public Health and Environmental Implications. Russell, C.L. Environmental Research 165:484-495 (2018).

 8. The Human Skin As A Sub-THz Receiver – Does 5G Pose a Danger To It or Not? Betzalel, N., Ishai, P.B., and Feldman, Y. Environmental Research163:208-216 (2018).

 9. The Modeling of the Absorbance of Sun-THz Radiation by Human Skin. Betzalel, N., Feldman, Y., and Ishai, P.B. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 7(5):521-528 (2017).

 10. Human Exposure to RF Fields in 5G Downlink. Nasim, I. and Kim, S. Georgia Southern University (2017).

 11. The Human body and Millimeter-Wave Wireless Communication Systems: Interactions and Implications. Wu, T., Rappaport, T., and Collins, C. IEEE International Conference on Communications (2015).

 12. State of Knowledge on Biological Effects at 40-60 GHz. Drean, Y., et al. Comptes Rendus Physique (2013).

 13. Effects of millimeter waves radiation on cell membrane-A brief review. Ramundo-Orlando, Alfonsina. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 31(12): 1400-1411 (2010).

 14. Human Skin as Arrays of Helical Antennas in Millimeter and Submillimeter Wave Range. Feldman, Y., et al. The American Physical Society (2008).

Miscellaneous Articles

 1. Untargeted Metabolomics Unveil Alterations of Biomembranes Permeability in Human HaCaT Keratinocytes Upon 60 HGz Millimeter-Wave Exposure. Pogam, Pierre., et al. Scientific Reports  9(9343) (2019).

 2. Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices. Miller, A., et al. Frontiers in Public Health 7(223) (2019).

 3. Computational Simulations of The Penetration of 0.30 THz Radiation into the Human Ear. Vilaagosh, Z., et al. Biomedical Optics Express 10(3) (2019).

 4. Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Risk Perception: A Pilot Experimental Study. Zeleke, B., et al. Environmental Research 170: 493-499 (2019).

 5. Commentary on The Utility of The National Toxicology Program Study on Cell Phone Radiofrequency Radiation Data for Assessing Human Health Risks Despite Unfounded Criticisms Aimed at Minimizing the Findings of Adverse Health Effects. Melnick, R. Environmental Research 168:1-6 (2019).

 6. Pathological Findings Observed in the Kidneys of Postnatal Male Rats Exposed to the 2100 MHz Electromagnetic Field. Bedir, R., et al. Archives of Medical Research (2019).

 7. Genotoxic and Carcinogenic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields. Kocaman, A., et al. Environmental Research 163:71-79 (2018). 

 8. Non-Ionizing EMF Hazard in the 21st CenturyKoh, W.J., and Moochhala, S.M. IEEE (2018).

 9. Thermal and Non-Thermal Health Effects of Low Intensity Non-Ionizing Radiation: An International Perspective.  Belpomme, D., et al. Environmental Pollution 242(A):643-658 (2018).

 10. Comparison of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure Levels in Different Everyday Microenvironments in an International Context. Sagar, S, et al. Environmental International 114:297-306 (2018).

 11. Wi-Fi is an Important Threat to Human Health. Pall, M. Environmental Research 405-416 (2018).

 12. Mobile-Phone Radiation-Induced Perturbation of gene-Expression Profiling, Redox Equilibrium and Sporadic-Apoptosis Control in the Ovary of Drosophila Melanogaster. Manta, A., et al. FLY 11(2): 75-95 (2017).

 13. World Health Organization, Radiofrequency Radiation and Health – A Hard Nut to Crack (Review). Hardell, L. International Journal of Oncology51:405-413 (2017).

 14. Radiation from Wireless Technology Elevates Blood Glucose and Body Temperature in 40-Year-Old Type 1 Diabetic Male. Kleiber, C. Electromagnetic Biology and Medicine 36:3 259-264 (2017).

 15. Cardiovascular Disease: Time to Identify Emerging Environmental Risk Factors. Bandara, P. & Weller, S. European Journal of Preventative Cardiology (2017).

 16. Effects of Exposure to 2100MHz GSM-like Radiofrequency Electromagnetic Field on Auditory System of Rats. Celiker, Ozgur, et al. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (2017).

 17. An Investigation of the Effect of Extremely Low Frequency Pulsed Electromagnetic Fields on Human Electrocardiograms (ECGs). Fang, Mahmoud, et al. International Journal of Environmental Research and Public Health 13(11) (2016).

 18. Evaluation of the Protective Role of Vitamin C on the Metabolic and Enxymatic Activities of the Liver in the Male Rats After Exposure to 2.45 GHz of Wi-Fi Routers. Shekoohi-Shooli, F., et al. Journal of Biomedical Physics and Engineering 6(3):157-164 (2016).

 19. Exposure of ELF-EMF and RF-EMF Increase the Rate of Glucose Transport and TCA Cycle in Budding Yeast. Lin, Yan, et al. Frontiers in Microbiology (2016).

 20. Awareness Campaign Against Cell Phone Radiation Hazard: Case Study Oman. Osmen and Saar. Procedia – Social and Behavioral Sciences 205(9):381-385 (2015).

 21. Electromagnetic Energy Radiated from Mobile Phone Alters Electrocardiographic Records of Patients with Ischemic Heart Disease. Alhusseiny, Al-Nimer, et al. Annals of Medical and Health Science Research 2(2):146-151 (2012).

 22. Effects of Radiofrequency Radiation on Human Ferritin: An in vitro Enzymun Assay. Fattahi-asl, Baradaran-Ghahfarokhi, et al. Journal of Medical Signals and Sensors 2(4):235-240 (2012).

 23. Apoptosis is Induced by Radiofrequency Fields through the Caspase-Independent Mitochondrial Pathway in Cortical Neurons. Joubert, Bourthoumieu, et al. Radiation Research 169(1):38-45 (2008).

 24. Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies. Huss, Egger, et al. Environmental Health Perspectives 115(1):1-4 (2007).

 25. Epidemiology of Health Effects of Radiofrequency Exposure. Ahlbom, Green, et al. Environmental Health Perspectives 112(17):1741-1753 (2004).

 26. The Possible Role of Radiofrequency Radiation in the Development of Uveal Melanoma Stang, Anastassiou, et al. Journal of Epidemiology 12(1):7-12 (2001).

 27. Biological Effects of Amplitude-Modulated Radiofrequency Radiation. Juutilainen and Seze. Scandinavian Journal of Work, the Environment and Health 24(2):245-254 (1998).