ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ 03/12/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ
ΓΙΑ THN ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G

Η προγραμματισθείσα για Παρασκευή 17/09/2021 εκδίκαση της προσφυγής μας (5G) στην ολομέλεια του ΣτΕ αναβάλλεται για τον μήνα Δεκέμβριο 03/12/2021.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε και νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο δικηγόρος μας στο δικαστήριο, μεταξύ των οποίων είναι:

1. Η πρόσφατη μελέτη του Ανωτάτου Συμβουλίου Γαλλίας για το Κλίμα, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη του 5G θα επιφέρει αλματώδη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

2. Η πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου της Ουάσινγκτον, η οποία έκρινε ότι τα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία είναι πολύ υψηλά με αποτέλεσμα να παρατηρούνται βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον (Το δικαστηριο εκτίμησε ότι δεν είναι κατάλληλα τα όρια που θέτει η ICNIRP για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος).

3. Η πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 5G έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι τον δίκαιο αγώνα μας για ένα ασφαλές τεχνολογικά μέλλον για τα παιδιά μας και τον πλανήτη μας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.

stop 5g greece